Gaj Julije Cezar - Galski rat gradjanski rat. 1 like. Book. Xegan Marija CEZAREV GALSKI RAT (58 – 50) Izvori — Belexke o Galskom ratu Godine posredstvom narodnog tribuna Vatinija, Cezar na. Gaj Julije Cezar Rani život. Gaius Iulius Caesar (lat.) ili Gaj Julije Cezar (hrv.) - rođen i ubijen u Rimu, - rimski vojskovođa, političar i pisac.


GAJ JULIJE CEZAR GALSKI RATOVI EPUB

Author: Newton Reichert
Country: Guatemala
Language: English
Genre: Education
Published: 21 June 2016
Pages: 295
PDF File Size: 47.21 Mb
ePub File Size: 12.53 Mb
ISBN: 226-6-82381-594-9
Downloads: 99297
Price: Free
Uploader: Newton Reichert

GAJ JULIJE CEZAR GALSKI RATOVI EPUB


Gaj Julije Cezar by iva milanovic on Prezi

Iste godine senat mu na predlog Pompeja dodeuje namesnixtvo u Narbonskoj Galiji, kao i pravo da regrutuje jednu legiju. U periodu od Savremenici su ga optu ivali da je ratove vodio poradi liqne ambicije, zatim da bi se domogao druidskog zlata u Galiji kojim je nameravao isplatiti dugove i napokon da bi za sebe vezao legije.

Cezar da bi se opravdao i pokazao nu nost vo enih ratova, sastava gaj julije cezar galski ratovi spis pod nazivom Belexke o Galskom ratu.

GAJ JULIJE CEZAR GALSKI RATOVI EPUB

Ovaj spis je danas jedan od najznaqajnijih izvora za prouqavae Cezarevog rata u Galiji. Galski ratHelveti Prole a Cezar odugovlaqi sa odgovorom kako bi okupio vojsku i suprostavio im se. U me uvremenu, oni prodiru na teritoriju galskog plemena Edua, koje je bilo rimski saveznik.

Eduima su gaj julije cezar galski ratovi vladala dva brata: Divicijak, koji je bio odan Rimanima, i Dumnorig, koji nije bio nakloen rimskoj vlasti.

Divicijak moli Cezara za pomo.

Cezarov građanski rat - Wikipedia

Cezar odgovara na poziv, ne samo da bi pomogao Eduima, ve da bi pokazao da e se suprostaviti svakom varvarskom plemenu koje pokuxa ugroziti rimsku teritoriju. Do odluquju eg sukoba izme u Gaj julije cezar galski ratovi i Helve ana doxlo je kod grada Bibratke.

  • Gaj Julije Cezar by Paula Anić on Prezi
  • Cezarov građanski rat
  • Gaj Julije Cezar - Galski rat gradjanski rat

gaj julije cezar galski ratovi Cezar je pobedio i dopustio preostalim Helva anima, oko od hiada, da se vrate na svoju staru teritoriju izme u Rajne i Rone. Ariovist U periodu koji sledi Cezar e ratovati protiv germanskog vo e Ariovista. Ovaj posledi je svojevremeno prexao Rajnu kako bi pomogao galskom plemenu Sekvana u ihovoj borbi protiv Edua.

[PDF] Gaj Julije Cezar - Galski i Građanski rat - Free Download PDF

Kada je spor rexen, Ariovist suprotno oqekivaima se ne povlaqi preko Rajne niti napuxta teritoriju Galije. Galska plemena zamolila su Cezara za pomo. Cezar se sastao za Ariovistom i izneo zahtev da se Germani povuku preko Rajne. Na Ariovistovo pitae xta Rimanima daje pravo nad Galijom, pozvao se na ratove iz Poxto Ariovist nije delio egovo mixee, rat je bio neminovan.

U odluquju em sukobu kod danaxeg Strazbura Ariovist je pora en, a Germani potisnuti preko Rajne. Cezar je poslao trupe u zimovnike pod vo stvom legata Gaj julije cezar galski ratovi, a sam odlazi u Cisalpinsku Galiju.

Osvajaa na severu Prole a Za Belge Cezar ka e da su nastali mexaem Gala i Germana. Najratoborniji su narod, budu i da ive daleko od rimskog uticaja, a blizu Germana sa kojima se uvek sukobe.

Gaj Julije Cezar - Galski i Građanski rat

Mada su Belgi okupili veliku vojsku, ona je bila nedisciplinovana i na prvi pomen Rimana se razbe ala. Ipak, Cezaru su otpor pru ila qetiri plemena pod vo stvom Nerva. Do odluquju e bitke izme u Cezara i Nerva doxlo je kod reke Sabisa.Related Posts ...